A A A

Stanley

Stanley. 1) Drzewo rośnie początkowo silnie, później słabo, tworzy koronę kulistostożkowatą, luźną, 2) Na mróz wrażliwe. 3) Na choroby grzybowe odporne, na szarkę mało wrażliwe. 4) Odmiana samopylna. 5) Bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania. 6) Plennością przewyż- sza pozostałe odmiany, owocuje corocznie. 7) Owoc duzy lub bardzo duzy, jajowaty, zwężony przy szypułce, z głęboką bruzdą. Skórka ciemno­granatowa, z niebieskofioletowym nalotem. Miąższ zielonozłocisty, z lekkim aromatem, słodki, u dojrzałych owoców dobrze odchodzący od pestki. 8) Owoce dojrzewają w drugiej połowie września. 9) Jedna z najpopularniejszych śliw na świecie, głównie z powodu bardzo obfitego owocowania. U nas jest również cenną odmianą dla sadów towarowych w rejonach o niezbyt ostrym klimacie, chociaż nie ma owoców tak sma­cznych, jak w krajach cieplejszych.