A A A

Schneidera Późna

Schneidera Późna. 1) Drzewo rośnie bardzo silnie, tworzy bardzo duzą, szerokostożkowatą koronę. 2) Na mróz wrażliwe. 3) Mało podatne na raka bakteryjnego. 4) Zapylacze: Buttnera Czerwona, Hedelfińska, Kunzego. 5) W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie. 6) Owocuje obficie, ale tylko w rejonach cieplejszych, na żyznych glebach. 7) Owoce bardzo duze, sercowate, tępo zakończone, spłaszczone, wiśniowobrązowe, w pełnej dojrzałości prawie czarne, lśniące. Miąższ czerwony, dość dobrze odcho­dzący od pestki. Owoce dobrze znoszą transport. 8) Dojrzewają w drugiej dekadzie lipca. 9) Odmiana cenna, zwłaszcza ze względu na okazałe owoce, nadaje się na dobre stanowiska.