A A A

Red Delicious

Red Delicious. 1) Drzewo rośnie silnie tworząc koronę kulistą, jednak z konarami wyrastającymi pod ostrym kątem. 2) Odmiana dość wrażliwa na mróz, zwłaszcza w młodym wieku. 3) Na parch średnio wrażliwa, mało wrażliwa na zarazę ogniową. 4) Zapylacze: Mclntosh, Cortland, Jonatan i Golden Delicious. 5) Zaczyna owocować dość późno (7-8 rok). 6) Owocuje obficie, corocznie. 7) Owoc duży lub średniej wielkości, o kształcie ściętego stożka, z 5 zebrami przy kielichu i w górnej części. Skórka gładka, zielonożółta, z silnym czerwonokarminowym, smuzkowa-nym rumieńcem, pokrywającym cały owoc. Miąższ ścisły, jędrny, delikat­ny, silnie aromatyczny, o zabarwieniu zielonkawozółtym. Owoce bardzo dobrze znoszą transport. 8) Dojrzewają w styczniu, przechowują się bardzo dobrze do maja. 9) Odmiana ta wytworzyła bardzo liczne mutanty, 332 z których w Polsce najpowszechniej uprawiane są silnie rosnący Starking i odmiany krótkopędowe (charakteryzujące się krótkimi międzywęźlami) Starkrimson i Azwell. Owoce wszystkich -mutantów i wymagania uprawowe drzew są do siebie bardzo podobne. Red Delicious i jego mutanty należą do najcenniejszych odmian, udają się jednak dobrze tylko na ciepłych stanowiskach i żyznej glebie. Drobne owoce są niesmaczne i dlatego należy koniecznie przerzedzać zawiązki. Red Deliciousa i jego sporty zaleca się uprawiać na podkładkach karłowych lub wstawkach skarlających.